Array - Logo

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Dane rejestrowe

FTS Sp. z o.o.

REGON: 771273152

NIP: 839-26-45-321

KRS: 0000061653 prowadzony przez: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 929.400,00 zł

Techniczna obsługa stacji paliw

Techniczna obsługa stacji paliw

Serwis wszystkich urządzeń stacji paliw systemu zarządzania stacją.

Budowa i modernizacja stacji paliw

Budowa i modernizacja stacji paliw

Oferujemy kompletne wykonanie instalacji paliwowej na stacjach paliw.

Sprzedaż

Sprzedaż

Oferujemy szeroką gamę najlepszych urządzeń do obsługi stacji paliw, takich jak: dystybutory lub systemy monitorowania zbiorników.